Followers

Tuesday, June 21, 2011

2. Penerapan Nilai-nilai Aspirasi

Budaya Berprestasi Tinggi
Sifat memastikan setiap perkara dan setiap tugas yang dilakukan mencapai tahap yang terbaik. Sikap sambil lewa dan "acuh tak acuh" tidak boleh wujud dalam masyarakat yang berdaya maju.


Budaya Ilmu
Sesebuah negara hanya akan benar-benar maju dan berjaya apabila rakyatnya memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Budaya ilmu ialah kecenderungan untuk sentiasa memburu pengetahuan yang terkini dan kesediaan untuk menimba ilmu sepanjang hayat.Ketabahan
Ketabahan dalam mengharungi masalah dancabaran yang mendatang. Rakyat Malaysia seharusnya bersifattidak mudah mengaku kalah, sebaliknya perlu memilikikeyakinan diri yang tinggi serta semangat juang yang kentaldalam apa jua bidang yang diceburi.Kebijaksanaan
Ialah cara berhadapan dengan sebarangmasalah dengan penuh berhemah dan teliti agar tidak berlakuperkara-perkara yang menyinggung hati dan perasaan mana-manapihak yang lain.Budaya Ketepatan
Sebagai rakyat sebuah negara yang berhasrat mencapai status negara maju, rakyat Malaysia perlu dikenali dengan budaya ketepatan, termasuklah menepati waktu dan mengutamakan kecekapan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajipan.Integriti
Rakyat Malaysia perlu memiliki integriti yang tinggidalam melaksanakan sebarang tugas dan tanggungjawab agarbangsa dan negara sentiasa disegani dan dihormati oleh semuapihak. Integriti merangkumi sifat-sifat amanah, bersih dan cekapdalam melakukan sebarang tugas dan melaksanakantanggungjawab.Kesetiaan
Kesetiaan sepenuhnya kepada negara Malaysiadan kesediaan untuk berbakti dan berkorban demi negarayang tercinta.Budaya Inovasi 
Adalah kesediaan kita sebagai rakyatMalaysia untuk mencuba perkara baru dan berinovasidalam apa jua lapangan yang kita ceburi. Rakyat Malaysiaperlu dikenali sebagai individu-individu yang mampu menjadipemimpin dalam bidang masing-masing. Kita mesti beraniberubah untuk kebaikan, berani mencari penyelesaian barudalam menangani masalah dan sentiasa bersedia untukmenjadi perintis dalam setiap bidang yang diterokai.

No comments:

Post a Comment