Followers

Monday, June 6, 2011

KEMAHIRAN MEMBACA DALAM PEMBELAJARAN


Membaca ditakrifkan sebagai mentafsir dan memikir tentang sesuatu simbol atau tulisan. Ia meliputi aktiviti memaham makna tulisan, penyerapan maklumat dan idea yang dihuraikan oleh seorang penulis. Dalam Islam membaca merupakan langkah utama dalam proses menuntut ilmu. Ini dibuktikan dalam wahyu yang diterima oleh Rasulullah S.A.w yang bermaksud;
"Bacalah dengan nama Tuhanmu ……….. (Al-Alaq: 1….)
Berhubung dengan proses membaca ini, penulis telah menggariskan beberapa teknik dan tatacara membaca secara terperinci seperti berikut;
 1. Sediakan semua peralatan yang akan digunakan untuk tujuan membaca.
 2. Sediakan dengan secukupnya bahan yang akan dibaca.
 3. Elakkan daripada sebarang gangguan dan wujudkan suasana yang selesa.
 4. Tetapkan tajuk yang hendak dibaca.
 5. Tetapkan jumlah muka surat yang hendak dibaca.
 6. Tetapkan jumlah masa yang hendak digunakan untuk membaca.
 7. Duduklah dengan cara yang betul dan selesa.
 8. Tumpukan perhatian dan fikiran terhadap bahan bacaan.
 9. Mulakan dengan berdoa untuk mendapat keberkatan.
 10. Gunakan satu penunjuk seperti pensil dan sebagainya.
 11. Ketika membaca buat catatan isi penting.
 12. Ambil perhatian khas tentang jadual, rajah, data dan symbol

No comments:

Post a Comment