Followers

Saturday, June 4, 2011

Pengurusan Sukan

8 tahap pengurusan sukan
a)      Planning (merancang)
b)      Organizing (mengelola / menyusun) – 4 prinsip pengelolaan :
-          Wujudkan pembahagian tugas dan delegasikan tanggungjawab
-          Kekalkan hierarki autoriti
-          Bentuk panduan-panduan tingkah laku
-          Buat keputusan pentadbiran berdasarkan kebolehan bukan personaliti seseorang
c)       Staffing (uruskan kakitangan)
d)      Directing (mengarah) – pentadbir pastikan kakitangan jalankan tugas ikut cara yang boleh membawa kepada pencapaian objektif.
e)      Co-ordinating (menyelaras)
f)       Reporting (melapor)
g)      Budgeting (merancang belanjawan)
h)      Penilaian – menilai perancangan sukan secara keseluruhan untuk menentukan pencapaian objektif sukan
i)        Kawalan – pastikan hasil tindakan memenuhi matlamat yang ditetapkan seberapa tepat yang boleh

Sumber : Pelbagai 

No comments:

Post a Comment