Followers

Monday, June 6, 2011

Apakah itu Pembelajaran?


Setiap detik masa kita belajar. Misalnya, kita belajar tentang iklan yang kita baru tonton, memiliki perasaan terhadap seseorang, kita kecewa dengan sesuatu perbuatan dan sebagainya. Pembelajaran berlaku melalui kelima-lima deria kita:
Penglihatan: melihat ('visual') kejadian sesuatu peristiwa
Pendengaran: mendengar ('auditory') sesuatu bunyi
Bau: Bau ('olfactory') makanan membuat kita merasa lapar
Rasa: Lidah kita merasa ('taste') dan dapat membezakan antara masin dan masam.
Sentuhan: Kulit kita merasa sentuhan ('tactile') dan dapat membezakan antara permukaan licin dan permukaan kasar.
Pembelajaran tidak semestinya melibatkan penguasaan fakta atau konsep sesuatu bidang ilmu tetapi juga melibatkan perasaan-perasaan yang berkaitan dengan emosi, kasih sayang, benci, hasrat dengki dan kerohanian. 

No comments:

Post a Comment