Followers

Wednesday, June 8, 2011

Media Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran

Apakah Media?
Penyampai atau pembawa maklumat antara punca dengan penerima seperti filem,video,radio,gambar foto,risalah,poster dan sebagaimana. (Heinich,Molenda, Russell,1981)

Apakah Pengajaran?
Pengajaran adalah proses yang beorentasikan maklamat yang dirancang terlebih dahulu. (Romiszowaski,1988).
Pengajaran merupakan penyusunan dan pengumpulan maklumat untuk menghasilkan pembelajaran. (Heinich,Molenda, Russell,1981)

a. Media Pengajaran
Membawa maksud sebagai peralatan atau perkaksan dan bahan (perisian) media yang telah dikenalpasti (dipilih), dibina atau dipinda untuk menyokong atau mengendalikan sendiri proses pengajaran dan pembelajaran (Yusup,1992).


b. Pengkelasan Media
Terbahagi kepada DUA bahagian Media Cetak dan Media Bukan Cetak.


No comments:

Post a Comment