Followers

Monday, June 6, 2011

KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN


Teknik membuat rujukan ini akan membantu para pelajar mengenalpasti sumber-sumber lain selain daripada buku teks seperti dengan cara bertemu, bertanya dan berbincang dengan orang yang lebih arif. Sesuai sekali dengan firman Allah yang bermaksud;
"Bertanyalah kamu kepada ahli-ahli jika kamu tidak mengetahui"
(Al-Nahl: 43)
Tujuan utama aktiviti membuat rujukan ini ialah untuk melengkapkan dan menambahkan fakta yang diperolehi daripada proses pengajaran guru. Ia juga bertujuan meluaskan lagi pengetahuan yang sedang dan telah dipelajari.
Beberapa faedah telah dikenalpasti yang boleh diperolehi di antaranya ialah;
  • Dapat menambah dan melengkapkan fakta tentang sesuatu tajuk.
  • Menambahkan kefahaman yang lebih mendalam tentang sesuatu sepertikonsep, contoh, masalah, formula dan sebagainya
  • Dapat membetulkan mana-mana fakta atau konsep yang tersalah catat
  • Dapat meningkatkan motivasi dan minat serta daya tarikan terhadap pelajaran
  • Dapat menjamin meningkatkan hasil laporan, laporan projek dan sebagainya.

No comments:

Post a Comment