Followers

Tuesday, June 7, 2011

Soalan 1 & 2 - Teknologi Maklumat Dan Komunikasi

1.      Jelaskan apa yang dimaksud dengan e-learning ?
      E-Learning adalah pembelajaran jarak jauh (distance Learning) yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer dan/atau Internet. E-Learning memungkinkan pembelajar untuk belajar melalui komputer di tempat mereka masing-masing tanpa harus secara fizikal pergi mengikuti pelajaran/perkuliahan di kelas. E-Learning sering pula difahami sebagai suatu bentuk pembelajaran berbentuk web yang boleh diakses dari intranet di jaringan tempatan atau internet. Pembelajaran juga boleh dilakukan secara offline dengan  penggunaan CD/DVD

2.  Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK)  yang digunakan untuk melaksanakan
      e-learning ?
      Di antara peralatan TMK yang biasa digunaklan ialah:

  • a.       Komputer PC, Laptop (notebook/netbook), Handphone, Player CD/DVD
  • b.      Perlengkapan Audio dan Visual
  • c.       CD/DVD
  • d.      Website, blog, e-mail, facebook
  • e.       Akses on-line dengan Internet
  • f.       Dll.
No comments:

Post a Comment