Followers

Monday, June 27, 2011

Kaedah Penjumlahan Markah Kertas Matematik

Macam manakah kaedah penjumlahan markah kertas 1 dan kertas 2 matematik peringkat UPSR. Terdapat 2 versi pengiraan yang kita ketahui:

Versi 1:

Contoh :

Kertas 1 - 20
Kertas 2 - 20

Cara pengiraan:

(20+20)/80 x 100 = 50%

Versi 2 :

sama seperti di atas.

Pengiraan :

(20 (markah kertas 1) x 1.5 ) + (20(markah kertas 2) x 1) = 30+20 = 50%

2 comments: