Followers

Monday, June 27, 2011

Kepentingan Jadual Spekifikasi Ujian

Jadual Spekifikasi Ujian atau JSU yang dibina dengan baik akan membantu penggubal kertas ujian dan Pembina item / soalan ujian untuk membina soalan.
Antara kepentingan penyediaan JSU ialah:
  • Kertas ujian dapat digubal secara sistematik;
  • Kesahan  dari segi persampelan sukatan pelajaran adalah terjamin;
  • Taburan  soalan mengikut tajuk adalah seimbang;
  • Ujian  meliputi keseluruhan sukatan pelajaran; dan
  • Aras  kesukaran ujian dapat dikekalkan dari tahun ke tahun, walaupun item dibina oleh pembina lain.

No comments:

Post a Comment